Aranymetszés

Pentatónia

Michael S. Schneider egy rövid tanulmányában, az úgynevezett Amen Breaket vizsgálva az európai kultúrtörténet egyik legnagyobb rejtélyébe ütközött. A rave-korszak biológiailag kódolva volt az emberben? Hogy néz ki az emberhez leginkább passzoló ritmusképlet?

Az irodalomból is egy példa: Dante Isteni színjátéka, amelynek 100 énekébõl a 62.-ben (amely a 100-nak aranymetszete) válik el Dante Vergiliustól, és itt csatlakozik hozzá Beatrice, hogy a Paradicsomon végigkísérje.

Végül a számomra legfontosabbak, a zene arányosságai: a zenetörténeti korszakok során többször is érvényesültek a szerkesztés rendjében.

Elsõként Ockeghem (flamand születésû zeneszerzõ kb. 1420–1495 között) alkalmazta tudatosan. A késõbbi idõk legjelentõsebb zeneszerzõi:Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik alkalmazták az aranymetszés kínálta lehetõségeket. LendvaiErnõ több mûvükben is felfedezte a 0,618 és 0,328 aránypár szerinti szerkezeti felosztást.

Vegyünk néhány példát: Kodály Psalmus Hungaricusa 395 ütembõl áll, a 245. vagyis a 395×0,618-adik taktus kezdetével esik egybe a mû eszmei mondanivalójának kimondása: „Istenben vessed bizalmadat.”

Ugyanígy fedezhetõ fel Bartók kétzongorás-ütõhangszeres szonátájának a reprízbelépés pontján, hogy az ütemfelosztás aranymetszés: tehát a 443-ütemes mû 274. ütemében történik.

Mûveik közül még sok darabban van az aranymetszés szerinti ütemfelosztásnak jelentõsége (fordulópontként, tetõpontként). Néhány ilyen darab: Mese a kis légyrõl; Tört hangzatok; Háry János.

A pitagoreusok filozófiája az aranymetszés „értelmezésével” teljesedett ki. Azt mondták, hogy az õket körülölelõ világban ugyanúgy, mint bennünk, valamint a zenében is megtalálható a számok harmóniája, tehát ha tanulmányozzuk a zenében rejlõ harmóniát, akkor az élet dolgainak megértése is könnyebbé válik.

Gyakori megjelenése miatt a geometriában már ókori matematikusok is tanulmányozták az aranymetszést. Bizonyíthatóan az ókori Egyiptomban is értették és használták ezt a törvényszerűséget. Az i. e. 2600 körül épült gízai Nagy-piramis arányaiban is felfedezhető az aranymetszés aránya. A piramis alapélének a fele (átlag 115,18 m) és oldallapjainak a magassága (kb. 186,42 m)[1] az aranymetszés szerint aránylik egymáshoz (0,03%-os eltéréssel, ami hibahatáron belülinek tekinthető).

Az ókori görögök is ismerték ezt az arányt. PüthagoraszTheodórosz és Eukleidész is foglalkozott vele. Az aranymetszés jelölése, a Φ (görög nagy  betű) Pheidiász görög szobrász nevéből származik, aki gyakran alkalmazta munkájában. (További jelölések lejjebb.)

Adolf Zeising (1810–1876) Aus experimenteller Ästhetik (A kísérleti esztétikából) című művében ír nagyszámú emberen végzett méréseiről. A jól kifejlett emberi alaknak első osztási pontját a köldökre tette és megállapította, hogy a test törzsének és főbb tagjainak illeszkedési pontjai szintén az aranymetszés szerint aránylanak. Kétségtelen, hogy a korábbi, különösen a görög szoborművek arányai is megfelelnek Zeising elméletének: ha a test magassága 1000, a test alsó része a köldöktől 618, a test felső része a köldöktől 382, a fej hossza pedig 146. Ezek mind az aranymetszési szabály szerint viszonyulnak egymáshoz. Zeising azonkívül megkísérelte az ókor és a középkor legkiválóbb építményein kimutatni, hogy azoknak egészén és egyes részeinek méreteiben az aranymetszés elve uralkodik, ahogy a festészet legismertebb alkotásainak elrendezésében is ugyanez az elv érvényesül.

Az ókorban isteni számnak is nevezték, ugyanis az emberek nem csak matematikai tényként tekintettek rá, hanem az istenség földi jelenlétének és a teremtésnek a kifejezőjeként is értelmezték.

Több neves művész illetve műalkotás épít az aranymetszés szabályaira. Például a magyar Szent Korona,[2] Bartók Bélabizonyos zeneművei, Dante Alighieri Isteni színjátékaKassák Lajos A ló meghal… kezdetű költeménye, Leonardo da Vinci és Michelangelo festményei.

Tipográfia[szerkesztés]

tipográfia – avagy a betűk művészete – is épít az aranymetszés szabályaira: a címek, alcímek és a szövegtörzs betűméretének viszonyát általában az aranyarányban szokás megállapítani.

Mérni a mérhetetlent

Mindig eszembe jut, hogy mennyire fontos lehet az a jelen pillanatban láthatatlan pedagógusi tevékenység is, aminek eredménye a távoli jövőben talán még jelentősösebb eredményeket hoz, mint jelenleg egy első helyezés. Ezt nem tudjuk mérni. Talán ismeretlenül jelenik meg egyszer a távoli jövőben. Tetten érni csupán a mában lehet mégis egy-egy sors fontos döntései kapcsán, visszafelé elemezve az életutat. S talán egy jelentős pozitív döntésben, ami akár sok embert is érinthet, tetten érhető egy-egy mozzanat, ami a művészeti oktatás/ nevelés hatására vezethető vissza.

Egy gyermek személyisége rendkívül összetett. Relatíve szerencsések azok, akiknek jó adottságaik vannak. Ebben nem csak a művészeti tárgyhoz kapcsolódó adottságok a fontosak (pl. jó hallás, jó ritmusérzék, arányérzék, a lazaság), hanem a koncentrációképesség, kitartás, a pozitív motivációk is.

Növendékeink 80%-át teszik ki azok, akik ugyan nem lesznek verseny győztesek, de a művészetoktatás segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy életüket pozitív irányba fordíthassák. A művészetek tanulása során hamar kiderül, hogy a legtöbb gyermek valamilyen testi, – legyen az akár egy kéz vagy ujj-merevség, vagy gerinc, – láb vagy tartásbeli merevséggel kezdi nálunk tanulmányait. Ezek a gátlások gyakran lelki gátlásokkal, problémákkal társulnak. Az a csodálatos, hogy a gátlások feloldása, s egyben a lelki problémák feloldása a művészeti tevékenység során eredményesebben történik, mint bármi más által. Ez az egyik legfontosabb pedagógiai célunk, lehetőségünk. Lehet, hogy a merevség először lelki úton mutatja meg magát. Ilyen pl. a szereplési pánik, az átlagosnál nagyobb izgalom, a lemerevedés. Ennek feloldása, ha végiggondoljuk a következményeket óriási jelentőségű, ami a köznapi életre is nagy hatással van. A sikeres feloldás azonnal visszajelzést ad növendékeinknek. Rendkívüli módon megnő a teljesítmény, fokozódik a motiváció. Erről tanúskodnak azok a növendékeink, akik végigjárják a 12 évfolyamot, akár több tárgyat is kipróbálnak, vagy akár az érettségi évében is tisztességgel elvégzik a tananyagot. Ezek a növendékek érzik, tapasztalják a művészeti tárgyak tanulásának fontosságát. Tapasztalják azt, nemhogy hátráltatja, de inkább segíti őket a művészeti tárgyak művelése a közismereti tárgyak tanulásában, a vizsgákban.

Nagykanizsa, 2018.

Ajánlok egy jó építészt!

Tudok egy jó építészt!

Baráth Éva építészmérnök, Archicad tanácsadó nemzetközi és hazai építészeti tapasztalatokkal (USA, Canada, Norvégia, Magyarország)

Itt vannak a referenciák:

https://epiteszforum.hu/fogalmak/barath-eva

https://www.saunders.no/copperhill

Elérhetőség: evanabarath@gmail.com

I know a good architect!

Éva Baráth architect, Archicad consultant with international and domestic architectural experience (USA, Canada, Norway, Hungary)

Here are the references: https://epiteszforum.hu/fogalmak/barath-eva

https://www.saunders.no/copperhill

Availability: evanabarath@gmail.com

A munkámA jövő zeneoktatása problémáinak megoldásában kulcsfontosságú szerep a kreativitásé lesz. 2012. július 20-án az MZMSZ-nek beadott tanulmányomban megfogalmaztam a zeneoktatás azon gondjait, amelyek a zeneoktatásban résztvevők nagy részének (70%-90%) problémái, az hogy a zeneiskola elhagyása után, egyedül már nem tudnak hangszerükön játszani (kottaolvasás, technikai problémák). Ennek javítására gondolom fontosnak a zenei kreativitás fejlesztését minden hangszeren. Szerencsére az én tárgyam a számítógépes zene alapvetően a kreativitásról szól!


[1] http://fidelio.hu/klasszikus/magazin/kibol_lesz_jo_zenetanarA digitális világ hatásai

Az elektronika fejlődése, a digitális eszközök hatása a mindennapokban.

Ahogy én érzem!

Nélkülönözhetetlen eszközök:

Okostelefon, tablet, laptop.

Internet elérés mindig és mindenhol.

Ha nincs nálam a telefonom, kellemetlenül érzem magam.

Ha nincs Internet elérési lehetőségem, kényelmetlenül érzem magam.

A mindennapok

Felébredek. Az első: megnézem az e-mailokat és a híreket a tabletemen, esetleg utánanézek valaminek az Interneten.

Körülnézek, eszközeimnek milyen a feltöltöttsége?

Megnézem a google naptáramat, milyen programom van? Esetleg a további napokat is. Ránézek gyermekeim programjaira.

Munkában:

Jellemzően megnőtt az elektronikus kommunikáció az iskolavezetés és a tanárok és a szülők, sőt a tanulók között is.

Pl. Elektronikus napló.

Zenei programok

Google drive – adatközlekedés a növendékekkel.

Youtube bemutatás a növendékeknek, tájékozódás.

Ha telefonhívást kapok, úgy érzem, nem várhatok, hátha valami nagyon fontos, lemaradok valamiről. Úgy érzik növendékeim is. –„Ezt most feltétlenül fel kell vennem”

  • Cubase
  • Sibelius
  • Musescore
  • LMMS
  • Audacity
  • Fractmus
  • Spear

A programok letöltésének ingyenessége fontos!

Előfordult már skype-os óra is.

Kommunikáció

Igyekszem az elektronikus lehetőségeket kihasználni az ingyenes kommunikáció miatt. A Skype, Hangouts, WhatsApp stb. programokat használom.

Vásárlás:

Hol a legolcsóbb? Internet –online vásárlás. Áruházat, ha első alkalommal megyek, google térképen megkeresem. Merre a legrövidebb. Waze programmal közelítem meg. Természetesen, ahogy az üzletek mellett elhaladok, azok a telefonomra máris küldik az akciós ajánlatokat. Vásárlás után e-mailban értékelést kérnek.

Otthon egy excel táblázatba beírom az elköltött összeget. Elemzem a kiadásokat.

Utazás:

Úti cél elemzés az Interneten. Árak, szolgáltatások. Költségelemzés számítógépen. Úttervezés. Utazás GPS-szel. Pl.Tesla.

Buszra, vonatra, repülőre várva az időt a telefonomon, tabletemen vagy a laptopomon tájékozódva, dolgozva töltöm el, vagy lebonyolítom elmaradt telefonjaimat, válaszolok az e-mail-ekre. Csak úgy szemlélődve haszontalannak érzem magam.

Étkezés, egészség

Tájékozódás az Interneten. Élelmiszer források?

Okosóra. Kalóriafogyasztás, léptem-e eleget?

Milyen az éjszakai alvásom?

Összefoglalva: milyen lett az életünk 20-30 év távlatában?

„A számítógépek és különösen az internet megjelenése óta átalakulóban van az információ keresésének, feldolgozásának, tárolásának és felidézésének a módja. A hosszú távú memória kapacitásának egy részét átveszik a világhálón is raktározható adatok és fájlok, a rövid távú memória lehetőségei kitágulnak, ugyanakkor kiszolgáltatottabbak vagyunk a technológiai eszközöknek, tudásunk pedig egyre felszínesebbé válhat.”

  • online felsőoktatási képzések egyik gyűjtőoldalának (Online Colleges) az internet emberi gondolkodásra gyakorolt hatását bemutató infografikája
  •  

Sokkal tervezettebbek a programjaink, a költségeink, az információszerzésünk. Mindez rengeteg időt igényel!

Információéhséget érzünk.

Nincs idő a dolgokat alaposabban megrágni, átgondolni.

Gyorsabban kell dönteni.

Minden percet ki kell használni.

A gyors információszerzés miatt könnyebben vagyunk manipulálhatóak. „Ami nincs az Interneten az nem is létezik.”

A társadalom anyagi, kulturális és szociális összetételének ollója sokkal jobban szétnyílott.

Különféle társadalmi rétegek máshogy, másra használják az elektronikus eszközöket. Ez nem korrelál az iskolázottsággal.

Egyébként meg azt látjuk, a fiatalok nagy részének nincs igazi életcélja, és sajnos a felnőttek közül is sokaknak. Ez azt eredményezi, hogy eszközeiket, ami legtöbbször csupán egy okostelefon, játékra, céltalan beszélgetésekre, facebook-ozásra használják, ezért a fenti összefoglalás rájuk nem vonatkozik teljesen.

„Igaz, olykor két-három generációnak is fel kellett nőnie, mire minden előnyt ki tudtak használni az emberek, és minden hátrányos tényezőt minimalizálnak.” Ez a feladat a felgyorsult világ kapcsán is felmerül. Élni kell az új eszközök nyújtotta lehetőségekkel, de nem szabad hagyni, hogy azok elhatalmasodjanak rajtunk.